27 juli 2008

Hebreeën 2:18

Hebreeën 2:18 Juist omdat Hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Tegen de eenzamen fluistert Hij: "Ik heb het meegemaakt". Tegen mensen die in de put zitten, knikt Hij begrijpend: "Ik heb het meegemaakt". Jezus heeft het meegemaakt. Jezus werd boos en reinigde de tempel. Hij had honger en at rauwe graankorrels. Hij werd zo overweldigd door verdriet dat Hij in het openbaar huilde. Hij hield van plezier maken en werd ervan beschuldigd een dronkelap te zijn. Hij was aardig en kinderen kwamen graag naar Hem toe. Hij was zo moe dat Hij zelfs kon slapen in een boot tijdens de storm. Hij was zo arm dat Hij vaak in de open lucht op de grond sliep. Hij was radicaal en werd de stad uitgegooid. Hij voelde zich heel verantwoordelijk voor zijn moeder. Hij wist hoe het was om door satan verleid te worden. Hij is zó bang geweest dat Hij bloed zweette.

Maar waarom? Waarom zou de beste zoon uit de hemel de ergste pijn van de aarde moeten verduren? Zodat jij zou weten dat Hij 'ieder die beproefd wordt bij kan staan.' Wat jij ook meemaakt, Hij weet hoe jij je voelt.

Uit Cappuccino van Max Lucado, Ark Boeken.

Filippenzen 4:13 Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

Geen opmerkingen: