28 februari 2009

Wat houden hemel en hel in?

Een man Gods had op een dag een gesprek met de Heer en zei:
'Heer, ik zou willen weten wat hemel en hel inhouden.'

De Heer leidde de man naar 2 deuren,
Hij opende één van de deuren en liet de man binnenkijken.

In het midden van de kamer was een hele grote ronde tafel
In het midden van die tafel stond een grote pan met stamppot,
welke heerlijk geurde en maakte dat de man Gods watertandde
De mensen die rondom de tafel zaten waren echter mager en ziekelijk.
Ze leken erg hongerig.
Ze hielden lepels in hun handen met erg lange handgrepen,
welke aan hun armen vastgemaakt waren.
Het was voor een ieder mogelijk om in de pan met heerlijk eten te reiken, maar omdat de lepels langer waren dan hun armen,
konden ze de lepels niet naar hun monden brengen.
De man rilde bij het aangezicht van deze ellende en dit lijden.

God zei:'Nu heb je de hel gezien,'

Ze gingen naar de volgende kamer, en God opende de deur.

Deze was exact dezelfde als de eerste.......
Er stond een grote ronde tafel in het midden van de kamer,
met daarop een grote pan met stamppot,
waarvan de man moest watertanden.
De mensen hier waren uitgerust met dezelfde lange lepels,
vastgemaakt aan hun armen.
Maar deze mensen waren wel doorvoed en gezond.
Lachend en pratend met elkaar.

De man zei:'Ik snap het niet, ik snap er niks van!'
'Het is vrij simpel' sprak God, 'je hoeft maar één ding te weten.
Zie je, zij hebben geleerd om elkaar te voeden,
terwijl de inhalige mensen alleen maar aan zichzelf denken.'

Toen Jezus aan het kruis stierf, dacht Hij aan jou!

Laten we elkaar helpen!

Rom. 15:1 Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.

1 Petr 4:10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

Geen opmerkingen: