6 oktober 2007

door Klaas van Eijbergen

Een zieke roept God
pas om hulp als hij
die het ergst nodig heeft.
Maar dankt hij er ook voor?

Iedereen mag zich tot
God wenden en aan Hem
zijn problemen voorleggen
vertel ook eens wat er goed ging.

Bidden is God je
hart geven zodat
Hij kan zien wat
er in jouw omgaat.

Bidden is ook God
de hand reiken
en blij zijn dat
Hij die wil aannemen.

God neemt elke hand
die naar Hem wordt
uitgestoken, want Hij
is blij met elk gebaar!

Geen opmerkingen: