23 februari 2008

Bidden is...

Bidden is... dicht bij God komen
je hoofd veilig op Zijn schoot.

Bidden is... stil wachten
weten, Gods liefde voor mij is groot.

Bidden is... je gedachten aan God geven
de taal van je ziel delen met Hem.

Bidden is... luisteren
naar Gods zachte stem
de vreugde die je mag ervaren
als je Zijn stem herkent.

Bidden is... huilen, ontelbare tranen
die God zacht van je ogen wist
de liefde mogen zien in Zijn ogen
Hij weet immers wat je mist.

Bidden is... vragen naar het waarom
waarom oh God, ik begrijp het niet
en toch zeker mogen weten
God verlaat mij niet.

Bidden is... schreeuwen naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
help me God, hoe moet ik leven
verlos me toch van deze pijn.

Bidden is... danken voor genade
dat je voor God van waarde bent
dat je komen mag zoals je bent
dat je door Hem wordt gekend.

Bidden is... je hart openen
voor een God die is te vertrouwen
ook zonder woorden, stamelend, smekend
blijft Hij van je houden.

Bidden is... dat je zeker mag weten
door Jezus Christus ben ik gered
dan stijgt je lofzang ten hemel
en wordt je leven één gebed!

Geen opmerkingen: