25 februari 2008

Een boom in de wind

Laat mij, o God, een boom zijn in Uw tuin;
de wortels in de aarde, maar de takken
omhoog, om zo de hemel vast te pakken,
en recht van stam, en bloemen in de kruin.

Laat mij een schaduw en een schuilplaats zijn,
en laat mij récht staan, als Uw stormen loeien.
Laat, Heer, mij langzaam naar Uw hemel groeien,
en laat mij wuiven in Uw zonneschijn.

Ik bid U ook, Heer, dat Gij vruchten vindt
wanneer de tijd van oogsten is gekomen;
Uw levenssappen moeten door mij stromen-
Laat mij een boom zijn, ruisend in Uw wind!

Nel Benschop

Geen opmerkingen: