15 april 2008

At the cross - Hillsong

Oh Lord You've searched me, Oh Heer U zocht mij
You know my way; U weet mijn weg
Even when I fail You, Ook al stel ik u teleur
I know You love me. Ik weet dat U van mij houdt
Your holy presence Uw heilige aanwezigheid
Surrounding me Omringt mij
In every season, In elk seizoen
I know You love me; Ik weet dat U van mij houdt
I know You love me. Ik weet dat U van mij houdt

At the cross I bow my knee Voor het kruis buig ik mijn knie
Where Your blood was shed for me, Waar Uw bloed was vergoten voor mij
There's no greater love than this. Er is geen grotere liefde dan dit.
You have overcome the grave U overwon het graf
Your glory fills the highest place Uw glorie vult de hoogste plaats
What can separate me now? Wat kan mij nu nog scheiden?

You go before me, U gaat voor mij
You shield my way, U beschermt mijn weg
Your hand upholds me; Uw hand ondersteunt mij
I know You love me. Ik weet dat U van mij houdt.

At the cross I bow my knee Voor het kruis buig ik mijn knie
Where Your blood was shed for me, Waar Uw bloed was vergoten voor mij
There's no greater love than this. Er is geen grotere liefde dan dit.
You have overcome the grave U overwon het graf
Your glory fills the highest place Uw glorie vult de hoogste plaats
What can separate me now? Wat kan mij nu nog scheiden?
(2x)

You tore the veil U verscheurde de sluier
You made a way U bereidde een weg
When You said that it is done Toen U zei dat het volbracht was

And when the earth fades, En wanneer de aarde verdwijnt
Falls from my eyes, Wegvalt voor mijn ogen
And You stand before me, En U voor mij staat
I know You love me; Weet ik dat U van mij houdt
I know You love me. Ik weet dat U van mij houdt.

At the cross I bow my knee Voor het kruis buig ik mijn knie
Where Your blood was shed for me, Waar Uw bloed was vergoten voor mij
There's no greater love than this. Er is geen grotere liefde dan dit.
You have overcome the grave U overwon het graf
Your glory fills the highest place Uw glorie vult de hoogste plaats
What can separate me now? Wat kan mij nu nog scheiden?
(2x)


You tore the veil U verscheurde de sluier
You made a way U bereidde een weg
When You said that it is done Toen U zei dat het volbracht was

Johannes 15:13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Geen opmerkingen: