17 april 2008

For the moments I feel faint - Relient K


Am I at the point of no improvement? Ben ik op het punt van geen vooruitgang?
What of the death I still dwell in? Wat van de dood woon ik nog steeds in?
I try to excel,but feel no movement. Ik probeer het te overtreffen maar ik voel geen beweging.
Can I be free of this unreleasable sin? Kan ik vrij zijn van deze onloslatende zonde?

Never underestimate my Jesus. Onderschat nooit mijn Jezus.
You're telling me there's no hope. Je vertelt me dat er geen hoop is.
I'm telling you you're wrong. Ik vertel je dat je fout zit.
Never underestimate my Jesus. Onderschat nooit mijn Jezus.
When the world around you crumbles, Want wanneer de wereld om je heen afbrokkelt,
He will be strong. Hij zal sterk zijn.
He will be strong. Hij zal sterk zijn.

I Throw up my hands: oh, the impossibilities. Ik hef mijn handen omhoog: oh, de onmogelijkheden.
Frustrated and tired, where do I go from here? Gefrustreerd en moe, waar ga ik heen vanaf hier?
Now I'm searching for the confidence, Nu ik zoek naar het vertrouwen,
I've lost so willingly. dat ik zo bewust verloren heb.
Overcoming these obstacles Over deze obstakels heen komen
is overcoming my fear. is over mijn angst komen.

Never underestimate my Jesus. Onderschat nooit mijn Jezus.
You're telling me there's no hope. Je vertelt me dat er geen hoop is.
I'm telling you you're wrong. Ik vertel je dat je fout zit.
Never underestimate my Jesus. Onderschat nooit mijn Jezus.
When the world around you crumbles, Want wanneer de wereld om je heen afbrokkelt,
He will be strong. Hij zal sterk zijn.
He will be strong. Hij zal sterk zijn

I think I can't, I think I can't. Ik denk dat ik het niet kan, ik denk dat ik het niet kan.
But I think You can, I think You can. Maar ik denk dat U het kan, ik denk dat U het kan.
I think I can't, I think I can't. Ik denk dat ik het niet kan, ik denk dat ik het niet kan.
But I think You can, I think You can. Maar ik denk dat U het kan, ik denk dat U het kan.
Gather my insufficiencies and place them in Your hands. Mijn gebreken verzamelen en ze in Uw handen leggen.
Place them in Your hands, place them in Your hands. Ze in Uw handen leggen, ze in Uw handen leggen.

Never underestimate my Jesus. Onderschat nooit mijn Jezus.
You're telling me there's no hope. Je vertelt me dat er geen hoop is.
I'm telling you you're wrong. Ik vertel je dat je fout zit.
Never underestimate my Jesus. Onderschat nooit mijn Jezus.
When the world around you crumbles, Want wanneer de wereld om je heen afbrokkelt,
He will be strong. Hij zal sterk zijn.
He will be strong. Hij zal sterk zijn

He will be strong. Hij zal sterk zijn

Geen opmerkingen: