21 mei 2008

When I Say..."I am a Christian"

When I say..."I am a Christian" Wanneer ik zeg... 'Ik ben een christen'
I'm not shouting "I am saved" roep ik niet uit 'Ik ben gered'.
I'm whispering "I get lost!" Ik fluister 'ik was verloren'
"That is why I chose this way."'dat is waarom ik deze weg kies'.

When I say..."I am a Christian" Wanneer ik zeg... 'Ik ben een christen'
I don't speak of this with pride. spreek ik niet met trots.
I'm confessing that I stumble Ik beken dat ik struikel
and need someone to be my guide. en iemand nodig heb om mijn gids te zijn.

When I say..."I am a Christian" Wanneer ik zeg... 'Ik ben een christen'
I'm not trying to be strong. probeer ik niet sterk te zijn.
I'm professing that I'm weak Ik beweer dat ik zwak ben
and pray for strength to carry on. en bid voor kracht om verder te gaan.

When I say..."I am a Christian" Wanneer ik zeg... 'Ik ben een christen'
I'm not bragging of success. schep ik niet van succes op.
I'm admitting I have failed Ik geef toe dat ik heb gefaald
and cannot ever pay the debt. en aan de schuld nooit kan voldoen.

Carol Wimmer

Matteüs 5:3 Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

1 opmerking:

Anoniem zei

Beautiful, thank's