25 mei 2008

I want to know You - Hillsong

In the secret, in the quiet place, In de stilte van geborgenheid
In the stillness You are there. In de stilte daar bent U
In the secret, in the quiet hour I wait In die stilte vol van vrede wacht ik
Only for You, Alleen op U
Cause I want to know You more. Want ik wil U kennen, Heer

I want to know You U wil ik kennen
I want to hear Your voice. Uw stem wil ik verstaan
I want to know You more. Uw wil ik beter kennen
I want to touch You. Ik wil U aanraken
I want to see Your face. Ik wil u gezicht zien
I want to know You more. Ik wil u beter kennen

I am reaching for the highest goal, Ik wil streven, naar het hoogste doel,
That I might receive the prize, Zodat ik de prijs ontvang
Pressing onward, dringend voorwaarts
Pushing every hindrance aside, out of my way, Elke hindernis opzij duwend, weg van mijn weg
Cause I want to know You more. Omdat ik U beter wil kennen

Geen opmerkingen: