8 juni 2008

Een liefdevolle rechter

“Er waren twee jongens die samen als beste vrienden opgroeiden. In de loop der jaren gingen ze ieder hun eigen weg. De een had een goede carière en werd rechter. De andere had moeilijke tijden, raakte bij de verkeerde mensen betrokken en werd een dief. Op een dag zag de rechter een man achter het beklaagdenbankje staan. Het was niemand anders dan zijn oude vriend uit zijn kinderjaren, van wie hij veel had gehouden. Hij zat met een verschrikkelijk dilemma. Als rechter moest hij de wet handhaven. Hij wist dat hij de dief een grote boete moest opleggen. Hij wist ook dat zijn vriend dat niet kon betalen. Als hij niet zou betalen, zou hij tot gevangenisstraf worden veroordeeld. De rechter sprak de vonnis uit. Dat was zijn plicht. Maar toen stond hij op en deed zijn pruik af en toga. Tot uiterste verbazing van iedereen in de rechtzaal ging hij naast zijn vriend in het beklaagdenbankje staan, haalde zijn chequeboek tevoorschijn en betaalde de boete voor de man van wie hij hield. Zijn vriend was vrij en kon gaan. Geen boete, geen gevangenisstraf, helemaal geen schuld meer.”

In dit verhaal is de rechter een beeld van God. Hij was door de wet gebonden, want Hij zelf was wet. Hij kon niet zomaar de fouten van zijn vriend door de vingers zien. In plaats daarvan moest Hij zelf voor hem betalen. Als rechter kon Hij dat niet doen. Daarom trok Hij voor een tijdje zijn toga uit en ging in het beklaagdenbankje staan, naast de dief. Hij stuurde dus zijn zoon Jezus naar de aarde, omdat Hij op die manier een tijd mens wilde worden. Zo wilde Hij ons laten zien dat Hij werkelijk begrijpt wat het betekent om op aarde te leven en te worstelen zoals wij dat doen. Toen Jezus stierf, stierf Hij in onze plaats. Hij nam al onze zonde op zich, zodat wij vergeving konden ontvangen en voor God volmaakt werden gemaakt. De dood die wij verdienen, nam Hij op zich. Hij stierf, zodat wij dat niet meer hoeven. Wij kunnen het leven kiezen.

Uit: Getemde Tijger, door Tony Anthony.

Gevonden op http://bijbelteksten.punt.nl/

Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Geen opmerkingen: