15 september 2008

Indescribable - Chris Tomlin

From the highest of heights to the depths of the sea Van detoppen van de heuvels tot aan het diepste van de zee
Creation's revealing Your majesty laat de schepping Uw majesteit zien
From the colours of fall to the fragrance of spring Van de kleuren van de herfst tot aan de geuren van de lente
Every creature unique in the song that it sings Alle schepselen, uniek in het lied dat ze zingen
All exclaiming roepen het uit

Chorus:
Indescribable, un containable, Onbeschrijfelijk, niet te beseffen,
You placed the stars in the sky and You know them by name. U plaatste de sterren in de hemel en U kent ze bij naam.
You are amazing God U bent de wonderbaarlijke God
All powerful, untameable, Vol van kracht, ontembaar,
Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim Vol ontzag vallen we op onze knieën als we nederig afroepen
You are amazing God U bent de wonderbaarlijke God

Who has told every lightning bolt where it should go Wie heeft alle lichtende bliksemflitsen verteld waar ze moeten gaan
Or seen heavenly storehouses laden with snow of hemelse opslagplaatsen vol met sneeuw gezien
Who imagined the sun and gives source to its light Wie bedacht de zon en is de bron van zijn licht
Yet conceals it to bring us the coolness of night Nu verbergt hij zich, om ons de koelte van de nacht te brengen
None can fathom niemand kan het doorgronden

Chorus

Indescribable, uncontainable, Onbeschrijfelijk, niet te beseffen,
You placed the stars in the sky and You know them by name. U plaatste de sterren in de hemel en U kent ze bij naam.
You are amazing God U bent de wonderbaarlijke God
Incomparable, unchangeable onvergelijkbaar, onveranderlijk
You see the depths of my heart and You love me the same U ziet de diepte van mijn hart en U blijft evenveel van me houden
You are amazing God U bent de wonderbaarlijke God
You are amazing God U bent de wonderbaarlijke God

Geen opmerkingen: