15 september 2008

Gebed

Lieve God,

U geeft ons constant zoveel van uw zegeningen - laat ons een zegen voor anderen zijn.
U gaf ons handen - gebruik hen om voor U te werken.
U gaf ons voeten - leid hen op Uw wegen.
U gaf ons stemmen - laat ons vriendelijke, ware woorden spreken.
U gaf ons verstand - help ons om positieve, aardige gedachten te hebben.
U hebt ons alledaagse leven met Uw liefde aangenaam gemaakt - help ons het leven van anderen elke dag aangenaam te maken door de liefde die wij aan hen geven.
Help ons zo te leven dat U daar plezier van hebt, Heer. Help ons te leren; dat we niet slechts iets zeggen, maar ook iets doen om onze dankbaarheid te tonen; dat we niet alleen iets zeggen, maar ook iets bidden; dat we iets kleins aan U kunnen teruggeven, omdat U nooit ophoudt ons te overladen met Uw goedheid.

Amen.

Geen opmerkingen: