28 november 2007

God kan niet bewezen worden

Logica

Een student had eens college in filosofie waarin de discussie centraal stond over het bestaan van God.

De professor presenteerde de volgende logica: Heeft iemand in deze klas God gehoord? Niemand antwoordde.

Heeft iemand in deze klas God aangeraakt?
Weer antwoordde niemand.

Heeft iemand in deze klas God gezien?
Toen iedereen voor de derde maal stil was, concludeerde hij: Dan mogen we dus vaststellen dat er géén God bestaat.

De student dacht een paar seconden na, en vroeg toen of hij hierop mocht reageren. Benieuwd naar het antwoord van de student, gaf de professor toestemming. De student stond op, ging voor de klas staan en stelde zijn medestudenten de volgende vragen:

Heeft iemand in deze klas de hersenen van de professor gehoord?
Stilte.

Heeft iemand in deze klas de hersenen van de professor aangeraakt?
Absolute stilte.

Heeft iemand in deze klas de hersenen van de professor gezien?, besloot de student.
Toen niemand in de klas antwoord durfde te geven, concludeerde de student: Uitgaande van de logica van onze professor, mogen we dus vaststellen dat onze professor geen hersenen heeft.

Natuurlijk kun je hersenen tegenwoordig meten. (Vroeger overigens niet.. Wie weet wat er in de toekomst gaat gebeuren? God is nu niet te zien of te meten maar dat waren o.a. hersenen vroeger ook niet. Als Jezus terugkomt zal iedereen Hem zien. De wetenschap ontwikkelt zich met de tijd, zo ook het geloof denk ik.).
Er is ook een lange versie van bovenstaande. Dit gaat ook over het kwaad in de wereld. Kwaad laat veel mensen twijfelen aan hun geloof. Een fragment uit die versie:

(Student:)"Als voorbeeld stelt u dat er leven is en dood, een goede God en een slechte. U ziet het begrip God als iets wat een eind heeft. Iets wat we kunnen meten. Meneer, de wetenschap kan niet eens een gedachte uitleggen. Zij gebruikt elektriciteit en magnetisme maar heeft het begrip gedachtes nog nooit gezien noch uit kunnen leggen. Als we dood als het tegenovergestelde van leven zien dan is dat onkundig omdat 'dood' niet bestaat als zijnde een ding! Dood is niet het tegenovergestelde van leven maar de afwezigheid ervan."

De jongeman houdt een krant omhoog die hij zojuist van een schoolbank af heeft gepakt. "Dit is één van de verzamelingen vanafschuwelijke berichten van dit land en daarbuiten professor.
Bestaat er onzedelijkheid?"
"Natuurlijk bestaat onzedelijkheid, luister nu eens goed...."
"Dat is weer onjuist meneer, ziet u, onzedelijkheid is slechts de afwezigheid van zedelijkheid. Bestaat onrecht? Nee, onrechtvaardigheid is de afwezigheid van rechtvaardigheid. Bestaat het kwaad?"
De student wacht even.
"Is het kwaad niet de afwezigheid van het goede?"
Het gezicht van de professor is rood aangelopen. Hij is zo boos dat hij geen woord kan uitbrengen.
De student gaat door. "Als er kwaad in de wereld is professor,en we zijn het er allemaal over eens dat dat zo is, dan moet God wel bezig zijn met een werk te verrichten ondanks de aanwezigheid van het kwaad. Wat is dat werk dan? De bijbel vertelt ons dat elke persoon op aarde zal moeten kiezen voor goed of slecht."
De professor reageert vijandig: "Als een filosofische wetenschapper zie ik niet dat dit iets te maken heeft met wat voor keuze dan ook; realistisch gezien herken ik absoluut niet het begrip God of welk ander theologisch begrip dan ook wat invloed zou hebben op het goede of het kwade van deze wereld omdat God niet is waar te nemen.
"Ik zou toch denken dat de afwezigheid van de wetten van God in de wereld een van de meest waar te nemen verschijningen is die er zijn." Antwoordt de student. "De kranten staan er bol van. Professor, leert u uw studenten datze van de apen afstammen?"
"Als je refereert aan de evolutie theorie jongeman, dan is mijn antwoord, ja natuurlijk doe ik dat."
"Heeft u ooit de evolutie waargenomen met uw eigen ogen meneer?" De professor laat wat valse lucht door zijn tanden gaan en kijkt de student aan met een starende blik.
"Professor, omdat nog niemand ooit de evolutie met hun eigen ogen heeft waargenomen en zelfs is het niet bewezen dat de evolutie nog steeds zijn voortgang vindt, leert u dan niet uw 'mening' aan uw studenten? Bent u dan misschien geen wetenschapper maar een priester?"
"Ik zal je jouw onbeschoftheid in het kader van dit filosofische gesprek niet kwalijk nemen maar ben je nu eindelijk klaar?" sist de professor.
"Dus u accepteert Gods wetten om te doen wat rechtvaardig is niet?"
"Ik geloof in wat er 'is', dat is wetenschap."
"Aahh WETENSCHAP!" De student krijgt een grijns om zijn mond. "Meneer, u stelt dat de wetenschap de studie is van het waarneembare verschijnsel. Dan is wetenschap ook een overtuiging die faalt...."

Tot zover. Ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat de duivel ook veel invloed heeft, dat het niet alleen de afwezigheid is van het goede maar zeker ook wel de aanwezigheid van het slechte. Dat wordt een beetje teniet gedaan in dit stukje. Ook een minpunt van het stukje is dat God niet te voelen is. Natuurlijk niet tastbaar en letterlijk, maar als je gelooft en echt open staat voor Hem voel je God zeker wel! Toch vind ik het wel een goed stukje op twijfelmomenten, op momenten wanneer iemand dat soort vragen stelt waardoor je soms in de war gebracht wordt.
Het is natuurlijk geen bewijs voor God. Een mens zal nooit het bestaan van God kunnen bewijzen of meten. Dat is alleen aan God zelf. Meten is weten, maar hoe weet je wat je moet meten? Je weet nooit zeker of je alle gegevens hebt. Dat is een zwak punt van wetenschap. Je kan nooit bewijzen dat iets niet bestaat. Je kan niet concluderen op grond van wetenschap dat God bestaat, maar evenmin niet dat Hij niet bestaat. Dit is natuurlijk wel een cliché klinkend antwoord voor atheïsten, maar vaak zijn clichés wel waar..

Geen opmerkingen: