8 januari 2008

Gevoel zegt, Jezus zegt

Gevoel zegt: Jij bent zo zwak
Jezus zegt: Zo openbaar je Mijn kracht
Gevoel zegt: Trek maar een muur op
Jezus zegt: Niets kan je van Mijn liefde scheiden
Gevoel zegt: Ga maar heel diep gebukt
Jezus zegt: Hef je hoofd omhoog
Gevoel zegt: Hoe kun je nu volhouden?
Jezus zegt: Als je het maar van Mij verwacht
Gevoel zegt: Kijk eens om je heen (naar omstandigheden)
Jezus zegt: Zie op Mij
Gevoel zegt: Hier kom je nooit uit
Jezus zegt: Ik maak je vrij
Gevoel zegt: De mensen mogen mij niet
Jezus zegt: Ik ben voor jou, wie zal tegen je zijn
Gevoel zegt: Je struikelt telkens weer
Jezus zegt: Ik houd je vast
Gevoel zegt: Je hebt ook zoveel zorgen
Jezus zegt: Geef Mij je last
Gevoel zegt: Jij schiet altijd te kort
Jezus zegt:In Mij ben je volmaakt
Gevoel zegt: Jij kunt alleen maar huilen
Jezus zegt: Verblijd je altijd
Gevoel zegt: Je bent zo minderwaardig
Jezus zegt: Je bent kostbaar in Mijn ogen
Gevoel zegt: Je hebt weer te weinig gebeden
Jezus zegt: Slaap nu maar, rust maar in Mijn vrede

Geen opmerkingen: