8 januari 2008

God is..

Heer, U bent alles voor mij.
U zegt in Uw woord: Ik Ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. (1)
Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (2)
Ik Ben de Deur, als je door Mij binnenkomt zal je behouden worden; en je zal ingaan en uitgaan en voedsel vinden. (3)
Ik Ben de goede Herder: Ik ken je en jij kent Mij zoals de Vader Mij kent, en Ik de Vader ken Ik zet mijn leven voor je in. De dief komt om je te beroven, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed. (4)
Ik Ben het Brood des levens; als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben en als je in Mij gelooft zul je nooit meer dorst hebben. (5)
Ik Ben de opstanding en het Leven, als je in Mij gelooft, zul je leven, zelfs als je gestorven bent. (6)
Ik Ben het licht der wereld; als je Mij volgt, zul je nooit in de duisternis wandelen, maar zul je het Licht des levens hebben. (7)
Ik Ben die Ik Ben. (8)

1. Openbaring 1 : 8, 22 : 13
2. Johannes 14 : 6
3. Johannes 10 : 9
4. Johannes 10 : 10 en 14
5. Johannes 6 : 35
6. Johannes 11 : 25
7. Johannes 8 : 12
8. Exodus 3 : 14

Geen opmerkingen: